Minőségpolitika

MINŐSÉGPOLITIKA

Az EuropTec Kft. a nagy múltú Europtec AG nemzetközi vállalatcsoporthoz tartozik, így minőségpolitikánkat ezzel összhangban alakítottuk ki. Cégünk orvostechnikai és finommechanikai műanyag termékek gyártására specializálódott. Célunk vevőink elvárásainak megfelelő termékek gyártása és azok határidőre történő kiszállítása.

Ennek eléréséhez a belső és külső elemeket folyamatokként kezelve:

 • A VEVŐ által elvárt normákat legnagyobb odafigyeléssel betartjuk.
 • Munkavállalóinknak jó munkakörülményeket, etikus bért, folyamatos szakmai fejlődési lehetőséget biztosítunk.
 • Minőségirányítási rendszerünket az ISO 9001:2015 és az ISO 13485:2016 szabvány szerint működtetjük.
 • Rendszerünk fejlesztése a vezetés kiemelt feladata és felelőssége, a minőség iránti elkötelezettsége példamutatásában és a minőségjavításban vállalt tudatos szerepében mutatkozik meg.
 • Adatgyűjtés és elemzés adja a döntéseik alapját, folyamataink mérőszámai adják meg a fejlesztéshez a szükséges keretet.
 • Célunk a tulajdonosaink számára a lehető legnagyobb profit elérése, valamint a hosszútávú értékteremtés.
 • Ösztönözzük beszállítóinkat a magasabb színvonalú termékek, anyagok szállítására, gyártására, forgalmazására, törekszünk a kölcsönösen előnyös kapcsolatokra velük.

KÖRNYEZETPOLITIKA

Az EuropTec Kft. vezetése tudatában van annak, hogy a társadalmak fenntartható fejlődését csak a makro és mikro szintű környezeti politikák és célok meghatározásával és gyakorlati megvalósításával lehet biztosítani, ezért fogalmazza meg saját környezet politikáját.

Az EuropTec Kft. minden tevékenységének állandó alkotórésze a környezeti szempontok figyelembe vétele. A törvényi előírások betartása szükséges minimum, de nem állhatunk meg ezen a szinten.

Arra törekszünk, hogy a tevékenységeinkkel összefüggésbe hozható környezeti terhelés a lehető legkisebb mértékű és kezelhető legyen.

Az EuropTec Kft. környezeti teljesítésével kapcsolatos elvei:

 • A környezetközpontú irányítási rendszer működését biztosító, és a rendszer lényeges elemeit és azok kölcsönhatásait leíró dokumentációt hoz létre, amelyet bevezet, fenntart, valamint gondoskodik arról, hogy valamennyi munkatárs ismerje annak rá vonatkozó tartalmát.
 • A társaság elkötelezi magát a környezetközpontú irányítási rendszerének folyamatos javítására.
 • Különös figyelmet fordít a környezeti terhelések csökkentésére, tehát előtérbe helyezi az ehhez kapcsolódó technológiákat, a termékének életciklus elemzését alapul véve.
 • Elkötelezettséget vállal arra, hogy folyamatosan megfelel a társaságra és tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak, határozatoknak, szabványelőírásoknak, vevői követelményeknek és belső szabályozásoknak.
 • Folyamatosan gondoskodik a munkatársak környezettudatosságának fokozásáról.
 • Új tudományos eredmények felhasználásával folyamatosan fejleszti szolgáltatásait, technológiáit a környezeti szempontok és a költségcsökkentés lehetőségeinek figyelembevételével (elérhető legjobb technológia).
 • Ösztönzi alvállalkozóit a környezetközpontú irányítási rendszer egyes elemeinek bevezetésére, illetve tájékoztatja ezzel kapcsolatos kötelezettségeikről.
 • Végül gondoskodik arról, hogy a vállalat környezeti politikája, tevékenysége és a környezetre gyakorolt hatása legyen nyilvános, azaz bárki számára hozzáférhető.