Adatvédelem

Az Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 13., 14 és 21. cikkelyei szerinti információk 

 

Tisztelt Ügyfelünk, 

 

ezennel a GDPR 13., 14 és 21. cikkelyei szerint informáljuk személyes adatainak feldolgozásáról általunk, valamint az Önt az adatvédelmi szabályok szerint megillető igényekről és jogokról. 

 

A feldolgozott adatok tényleges köre és azok felhasználása nagyrészt az igényelt ill. megállapodott szolgáltatások körétől függ. 

 

1. Ki a felelős az adatfeldolgozásért és kihez tudok fordulni? 

 

A felelős szervezet:

EuropTec Kft.

8900 Zalaegerszeg Hock J. u. 96/A

Telefon: +36 92 550 100

 

Az adatvédelmi tisztviselőt az alábbi elérhetőségeken találja meg: 

Nemes Szabolcs

EuropTec Kft.

8900 Zalaegerszeg Hock J. u. 96/A

Telefon: +36 92 550 156

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

2. Milyen forrásokat és adatokat használunk fel? 

 

Azon személyes adatokat használjuk fel, amelyeket az üzleti kapcsolatunk keretében Öntől megkapunk. 

 

Ezen felül használjuk azokat a személyes adatokat – amennyiben szolgáltatásunk teljesítéséhez szükségesek – amelyeket más vállalkozásoktól vagy egyéb harmadik személyektől jogszerűen (pl. megbízások végrehajtása, szerződések teljesítése vagy egy Ön által megadott hozzájárulás alapján) megkaptunk. 

 

Másrészt feldolgozunk olyan személyes adatokat, amelyeket nyilvánosan hozzáférhető forrásokból (pl. adósnyilvántartások, ingatlannyilvántartás, cégjegyzék és civil szervezetek nyilvántartása, sajtó, médiumok) jogszerűen kaptunk meg és feldolgozhatunk. 

 

A releváns személyes adatok a személyi adatok (név, lakcím és egyéb kapcsolattartási adatok, születési idő és hely és állampolgárság), a legitimációs adatok (pl. igazolvány adatok) és autentikációs adatok (pl. aláírásminta). Ezen felül ezek lehetnek megbízási adatok (pl. szállítási megbízás), a szerződéses kötelezettségeink teljesítésével kapcsolatos adatok (pl. forgalmi adatok, hitelkeret, termékadatok, stb.), reklám- és értékesítési adatok, szerződéses és dokumentációs adatok (pl. üzleti levelezés), nyilvántartási adatok, fizetési adatok (bankszámlaszám, számlavezető bank), kommunikációs adatok (telefonszám, e-mail cím, stb.), adatok az általunk kínált telemédiumok felhasználásáról (pl. honlapunk, app-unk vagy hírlevelünk lehívásának időpontja, a lehívott oldalak ill. bejegyzések), valmaint a fent megjelölt kategóriákhoz hasonló adatok. 

 

3. Miért kezeljük adatait (adatkezelés célja) és milyen jogalappal? 

 

A személyes adatokat az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően az alábbi célokra használjuk fel: 

 

a.) Szerződéses kötelezettségek teljesítésére (GDPR 6. cikk 1. bekezdés b.) pont) 

 

A személyes adatok feldolgozása (GDPR 4. cikk 2. pont) szolgáltatások nyújtása, áruk szállítása céljából történik, különösen az Önnel megkötött szerződéseink teljesítése és az Ön által adott megbízások teljesítése érdekében, valamint minden, egy vállalkozás üzemeltetése és fenntartása során szükséges tevékenységek kapcsán. 

 

Az adatfeldolgozás céljait mindenekelőtt a konkrét termékek vagy szolgáltatások határozzák meg (pl. címadatok rögzítése, hogy a kívánt helyszínre történő szállítást biztosítani tudjuk, vagy bankszámla adatok rögzítése, hogy a szállítás vagy szolgáltatás kapcsán lebonyolíthassuk a megterheléseket vagy jóváírásokat). 

 

b.) Az érdekmérlegelés keretében (GDPR 6. cikk 1. bekezdés f.) pont)

 

Adatait a szükséges mértékben a szerződés tényleges teljesítésén felül annak érdekében is kezeljük, hogy saját vagy harmadik felek jogos érdekeit védjük. Példák:

 

• igény analízis és direkt ügyfélkapcsolati eljárások ellenőrzése és optimalizálása

• reklám vagy piac- és közvélemény-kutatás, amennyiben Ön nem tiltakozott az adatai felhasználása ellen

• jogi igények érvényesítése és védekezés jogviták során

• IT-biztonság és IT-üzemelés biztosítása

• bűncselekmények megakadályozása és felderítése

• video megfigyelés bűncselekményekkel kapcsolatos bizonyítékok gyűjtése érdekében valamint a biztonság növelésére veszélyes területeken. Ezáltal az ügyfelek és munkatársaink biztonságát szolgálja. 

• építmény- és üzembiztonsági intézkedések (pl. belépési ellenőrzés) 

• a házirend biztosítására tett intézkedések

• az üzletmenet irányításával, valamint a termékek és szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos lépések 

 

c.) Beleegyezése alapján (GDPR 6. cikk 1a. bekezdés)

 

Amennyiben Ön megadja hozzájárulását személyes adatainak bizonyos célokra történő kezelésére (pl. az adatok továbbadása harmadik fél számára, az adatok kiértékelése marketing célokra), úgy ezen feldolgozás jogszerűsége a hozzájárulás által adott. A megadott hozzájárulás bármely időpontban visszavonható. 

 

Kérem, vegye figyelembe, hogy a visszavonás csak a jövőre nézve érvényes. A visszavonást megelőzően történt adatfeldolgozást ez nem érinti. 

 

d.) Jogszabályi rendelkezések (GDPR 6. cikk 1. bekezdés c.) pont), vagy közérdek (GDPR 6. cikk 1. bekezdés e.) pont) alapján 

 

Ezen túl vonatkoznak ránk különböző jogi követelmények, tehát törvényi kötelezettségek (pl. polgári jog, adójog, vámjog, versenyjog, stb.). Amennyiben ezzel kapcsolatosan adatai feldolgozására van szükség, úgy ez csak ezen előírásoknak megfelelően történik. 

 

4. Ki kapja meg az adataimat?

 

Vállalkozásunkon belül azok kapják meg az Ön adatait, akiknek erre szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségeik teljesítése érdekében szükségük van. Az általunk alkalmazott adatfeldolgozók (GDPR 28. cikk) is megkaphatják az adatokat ezen megjelölt célokra. Ezek a vállalkozások az IT-szolgáltatások, logisztika, inkasszó, tanácsadás és marketing területén tevékenykedhetnek. 

 

A vállalkozáson kívüli személyek számára történő továbbadás tekintetében figyelembe kell venni, hogy az Ön adatait csak akkor adjuk tovább, ha azt törvényi előírások megengedik vagy kötelezővé teszik, Ön ahhoz hozzájárult, vagy pedig mi jogosultak vagyunk a tájékoztatás megadására. Ezen feltételek fennállása esetén a személyes adatok címzettjei lehetnek például:

 

• hatóságok, hivatalok és intézmények (pl. ügyészség, rendőrség, felügyeleti szervek, könyvvizsgáló), törvényi vagy hatósági kötelezettség fennállása esetén

• más vállalkozások, amelyek számára az Önnel fennálló üzleti kapcsolat lebonyolítása érdekében adjuk át az adatokat (szerződéstől függően: pl. bankok, információs szolgáltatók, beszállítók, kereskedelmi képviselők)

 

Adatok további címzettjei lehetnek azok, akik számára történő adattovábbítás vonatkozásában Ön beleegyezését adta. 

 

5. Mennyi ideig lesznek az adataim tárolva?

 

Személyhez fűződő adatait addig dolgozzuk fel és tároljuk, amíg üzleti kapcsolatunk fennáll, ami például magában foglalja a szerződés előkésztését és lebonyolítását is, illetve a szerződés céljainak teljesítését. 

 

Ezen felül különböző megőrzési és dokumentációs kötelezettség alá esünk, amelyek egyebek között a polgári jogból (Ptk, stb.), adójogból (pl. Art.) vagy munkajogból erednek. Az ott meghatározott megőrzési ill. dokumentációs kötelezettségek általában kettő és tíz év közé esnek, azonban egyes esetekben jelentősen meg is haladhatják azt. 

 

A tárolás időtartamát végsősoron a törvényi elévülési idő határozza meg. 

 

6. Az adatokat átadják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet számára?

 

Harmadik országba (az Európai Gazdasági Térségen – EGT – kívülre) történő adattovábbítás az adatok biztonsági mentése céljából történik, a Bützbergben és Oftringenben található Glas Trösch Csoport szervertermekbe, hogy adatvesztés vagy az IT-rendszereink elleni támadás esetén a legrövidebb időn belül ismét szállításra és teljesítésre készek legyünk. Ezen felül adattovábbítás csak abban az esetben történik, ha ez az Ön megrendelésének teljesítése érdekében szükséges (pl. fizetési megbízások), vagy törvényileg kötelező, vagy Ön ehhez a hozzájárulását adja. A részletekről Önt, amennyiben törvényileg kötelező, külön értesítjük. 

 

7. Milyen adatvédelmi jogaim vannak? 

 

Minden érintett személyt megillet a GDPR 15. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog, a GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez fűződő jog, a GDPR 17. cikke szerinti törlési jog, a GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásra való jog, valamint a GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog. Ezen felül fennáll az adatvédelmi hatóságnál történő panasz beadás joga (GDPR 77. cikk). 

 

8. Köteles vagyok-e az adataimat átadni?

 

Az üzleti kapcsolatunk kapcsán csak azokat a személyes adatokat kell átadnia, amelyek az üzleti kapcsolat előkészítéséhez, végrehajtásához és lezárásához szükségesek vagy amelyek tárolását törvény írja elő. Ezen adatok nélkül általában meg kell tagadnunk a szerződés megkötését vagy végrehajtását, vagy a fennálló szerződést nem fogjuk tudni végrehajtani ill. esetlegesen meg kell szüntetnünk. 

 

Különösen a pénzmosással kapcsolatos előírások miatt kötelesek lehetünk, hogy Önt az üzleti kapcsolat előkészítése során személyi igazolványa alapján azonosítsuk és ennek során nevét, születési helyét, születési idejét, állampolgárságát valamint lakcímét rögzítsük. További kötelezettségek származhatnak pl. a törvényileg előírt export-ellenőrzésből (pl. szankciós listák vizsgálata). Annak érdekében, hogy ezeket a törvényi kötelezettségeket teljesíteni tudjuk, Ön köteles számunkra a pénzmosási törvény szerint szükséges információkat és iratokat rendelkezésre bocsátani és ezek esetleges változásait az üzleti kapcsolat fennállása alatt haladéktalanul jelezni. Az export ellenőrzés során szükségesek lehetnek ún. végső felhasználási nyilatkozatok (Statement of End Use). Amennyiben a szükséges információkat és iratokat nem bocsátja rendelkezésre, úgy az Ön által kívánt üzleti kapcsolatot nem kezdhetjük meg vagy folytathatjuk. 

 

9. Mennyiben történik automatikus döntéshozatal egyes esetekben?

 

Az üzleti kapcsolat előkészítése és lebonyolítása során nem használunk a GDPR 22. cikk szerinti automatizált döntéshozatalt. Amennyiben egyes esetekben ilyen eljárásra támaszkodnánk, úgy arról külön értesítjük, amennyiben ez jogszabályilag kötelező. 

 

10. Mennyiben történik az adataim kapcsán profilkészítés (Scoring)? 

 

Az Ön adatait részben automatizáltan dolgozzuk fel, azzal a céllal, hogy bizonyos személyes szempontokat értékeljük (profilozás). Profilozást használunk például a következő esetekben: 

 

A hitelképesség megítélése során (fizetési határidők, fizetési szünetek, részletfizetés) magánügyfeleknél scoring-ot, céges ügyfeleknél rating-et használunk. Ennek során annak valószínűségét számoljuk ki, hogy egy ügyfél a fizetési kötelezettségeinek milyen valószínűséggel tesz szerződésszerűen eleget. A számítás során figyelembe vehetjük például a bevételi körülményeket, kiadásokat, fennálló kötelezettségeket, szakmát, munkáltatót, foglalkoztatási időtartamot, fizetési viselkedést (pl. számlaforgalmat, szaldókat), az eddigi üzleti kapcsolatok tapasztalatait, valamint a hitelinformációs adatokat. Céges ügyfelek esetében további adatokat is figyelembe veszünk, mint az üzletágat, éves eredményeket valamint vagyoni viszonyokat. A scoring és rating mindegyike matematikailag és statisztikailag elismert és bevált eljárásokon alapulnak. A számítás eredményeképpen adódó score-értékek és bonitás támogatást nyújtanak a termékekkel kapcsolatos szerződések megkötésénél és a folyamatos rizikó-management részét képezik. 

 

Információk a GDPR 21. cikk szerinti tiltakozási joggal kapcsolatosan

 

1. Egyes esetekre vonatkozó tiltakozási jog

 

Joga van arra, hogy olyan okokból kifolyólag, amelyek különleges helyzetéből erednek, bármely időpontban tiltakozzon személyes adatai azon feldolgozása ellen, amelyek a GDPR 6. cikk 1. bekezdés e.) pontja (közérdekből történő adatfeldolgozás) és a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f.) pontja (jogos érdek alapján történő adatfeldolgozás) alapján történnek; ez vonatkozik az ezen rendelkezésekre alapuló, a GDPR 4. cikk szerinti profilkészítésre is, amelyet bonitási értékelésekhez vagy reklám-célokra használunk. 

 

Amennyiben tiltakozást nyújt be, úgy az Ön személyes adatait a továbbiakban nem dolgozzuk fel, kivéve, ha olyan kötelező és védendő feldolgozási indokokat tudunk igazolni, amelyek az Ön érdekeinél, jogainál és szabadságainál súlyosabban esnek latba, vagy a feldolgozás jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges. 

 

2. Közvetlen reklám céljára történő adatfeldolgozás elleni tiltakozás

 

Egyes esetekben személyes adatait közvetlen reklám tevékenység érdekében is feldolgozzuk. Önnek joga van bármikor tiltakozni személyes adatainak ilyen reklám céljára történő feldolgozása ellen; ez vonatkozik a profilkészítésre is, ha az közvetlen reklámtevékenységgel kapcsolatos. 

 

Amennyiben tiltakozik a közvetlen reklámtevékenység céljára történő adatfeldolgozás ellen, úgy személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük ilyen célra. 

 

A tiltakozását külön formakövetelmény nélkül megküldheti, lehetőség szerint az alábbi címre: 

 

Nemes Szabolcs

EuropTec Kft.

8900 Zalaegerszeg Hock J. u. 96/A

Telefon: +36 92 550 156

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Orvostechnika

-Sebészet

-Endoszkópia

-Fogászat

-Kiegészítő alkatrészek

Labortechnika

-Analitika

-Diagnosztika

-Mérés- és szabályozástechnika

Energetika

-Solartechnika

-Kapcsolóberendezések

-Magasfeszültség

Ipar

 

-Festékipar

-Általános ipari alkatrészek

© 2016 EuropTec Kft.

Bejelentkezés