Cégfilozófia

„Akarat + Tudás = Hatékonyság”

Az EuropTec munkatársainak, olyan munkahelyet kíván teremteni, ahol átélhetik a technikai innováció előnyeit, profitálhatnak a vállalkozással közös sikereikből és örömmel, elégedetten végezhetik munkájukat. Az EuropTec munkatársai kezdeményezőek, vállalják a felelősséget munkájukért, közben konstruktívak, kritikusan szemlélik környezetüket és kreatívak. Kollektív céljuk, hogy a vállalkozás sikeres legyen, amely fenti tulajdonságaikon alapszik.

Az EuropTec munkatársai átlagon felül kompetensek saját szakterületükön. Továbbképzésük főleg vállalaton belül történik. Az EuropTec munkatársai technikai, üzemgazdasági és vezetéstechnikai kérdésekben rendkívül magas színvonalon képzettek. A többnyelvűség a gazdasági, politikai és társadalmi érdeklődés és kötelezettségvállalás alapkövetelményei a sikeres együttműködésnek. Ebből származik a szükséges tudás, ami a vállalat sikeréhez nélkülözhetetlen. A tudás a teljesítmény és a személyiség alapkövetelmény munkatársainkkal szemben, amelynek segítségével a vállalkozás a XXI. század globális dinamikáját követni tudja.

„Szenvedélyünk a puszta értelem”

Az EuropTec vállalat átlátható belső struktúrával rendelkezik. Ez biztonságot és áttekinthetőséget teremt, megelőzve a félreértéseket vagy a határozatlanságot. A menedzsmentkultúra tárgyszerű ismereteken vagy következtetéseken alapul. Minden üzemen belüli cselekedetben az „akció egyszerűségét” és az erők koncentrációját tartja vezérelvként szem előtt. A vezetés lényege a múlt elemzése (ellenőrzés, analízis), a jelen kézbentartása (lead – vezetés), és a jövő megtervezése (terv). Az EuropTec munkatársai sosem feledkeznek meg erről a három vezérelvről. Az EuropTec csoport koordinációja havi beszámolók, csoportvezetői értekezletek formájában történik. A belső együttműködés és a kommunikáció a munkatársak között nyílt és közvetlen, tárgyszerűen, lehetőség szerint személyesen történik.

Orvostechnika

-Sebészet

-Endoszkópia

-Fogászat

-Kiegészítő alkatrészek

Labortechnika

-Analitika

-Diagnosztika

-Mérés- és szabályozástechnika

Energetika

-Solartechnika

-Kapcsolóberendezések

-Magasfeszültség

Ipar

 

-Festékipar

-Általános ipari alkatrészek

© 2016 EuropTec Kft.

Bejelentkezés